Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:

Prodávající:

Pavel Malkovský
Štolbova 1288/10, 162 00 Praha 6
IČ:62397133
DIČ: CZ7506150300  

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu, případně číslo objednávky:

Popis závady:

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. oprava
  2. výměna
  3. sleva
  4. odstoupení od smlouvy  

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

×
×

Košík

Potvrzení věku

Potvrďte, že Vám již bylo 18 let